Home

 

 

 

This website domain is no longer in use! The website from the EUSAM has become part of the

Miniature Horse Club Eu in 2013. Therefore you have to use the website of the MHCE. That is:

 

Please put that website domain name in your favorites to enter the MHCE website!

This domain will be used no longer!

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Deze website domeinnaam is niet meer in gebruik! De website van het EUSAM is onderdeel

geworden van de Miniature Horse Club Eu in 2013. Daarom dient u de website van de MHCE

te gebruiken. Deze is:

 

Vriendelijk verzoek om de nieuwe website link in uw favorieten te zetten.

Deze domeinnaam wordt niet meer gebruikt!